Selbstständigkeit: Steuern, Sozialversicherung und netzwerken  

Polska Rada Społeczna - Unkategorisiert - Selbstständigkeit: Steuern, Sozialversicherung und netzwerken  

Selbstständigkeit: Steuern, Sozialversicherung und netzwerken  

Am 27.09. um 18 Uhr setzen wir unsere Workshop-Reihe zur finanziellen Bildung für Migrantinnen fort. Wie komme ich mit dem komplexen Steuer- und Sozialversicherungssystem in Deutschland zurecht? Wann lohnt sich für mich, einer Genossenschaft beizutreten? Wie entwickle ich mein berufliches Netzwerk?  Magdalena Ziomek, Kunsthistorikerin und Projektmanagerin, Gründerin, CEO und Vorstandsmitglied mehrerer Organisationen, die mit Migranten-Communities arbeiten (agitPolska, Smart Netzwerk der Kreativen, Smart Bildungswerk), widmet sich diesen Fragen in ihrem Vortrag und im persönlichen Gespräch mit uns. 2016 gründete sie die SMART Genossenschaft. Selbständige können dort angestellt sein, sodass sie zugleich sozial versichert sind (Kranken-, Renten- und Arbeitslosenversicherung). 

Samozatrudnienie: podatki, ubezpieczenia społeczne i networking  

W dniu 27 września o godzinie 18:00 będziemy kontynuować naszą serię warsztatów na temat edukacji finansowej dla migrantek. Jak poradzić sobie ze skomplikowanym systemem podatkowym i ubezpieczeń społecznych w Niemczech? Kiedy warto dołączyć do spółdzielni? Jak rozwijać sieć kontaktów zawodowych?  Magdalena Ziomek, historyczka sztuki i menedżerka projektów, założycielka, CEO i członkini zarządu kilku organizacji pracujących ze społecznościami migrantów (agitPolska, Smart Netzwerk der Kreativen, Smart Bildungswerk), odpowiada na te pytania w swoim wykładzie i osobistej rozmowie z nami. W 2016 roku założyła spółdzielnię SMART. Freelancerzy mogą być tam zatrudnieni, dzięki czemu są również ubezpieczeni społecznie (ubezpieczenie zdrowotne, emerytalne i na wypadek bezrobocia). 

Самозайнятість: податки, соціальне забезпечення та нетворкінг  

27 вересня о 18:00 ми продовжимо серію семінарів з фінансової освіти для жінок-мігранток. Як впоратися зі складною системою оподаткування та соціального забезпечення в Німеччині? Коли варто вступати до кооперативу? Як розвивати свою професійну мережу?  Магдалена Зьомек, мистецтвознавиця та проектна менеджерка, засновниця, генеральна директорка та членкиня правління кількох організацій, що працюють з мігрантськими спільнотами (agitPolska, Smart Netzwerk der Kreativen, Smart Bildungswerk), відповідає на ці питання у своїй лекції та в особистій розмові з нами. У 2016 році вона заснувала кооператив SMART. Самозайняті люди можуть працевлаштуватися в ньому, щоб бути соціально застрахованими (медичне, пенсійне страхування та страхування на випадок безробіття).