AKTUALNOŚCI:

.

O nas

Jesteśmy imigrantami w wielokulturowym mieście. W większości pochodzimy z Polski, jesteśmy w różnym wieku, reprezentujemy różne światopoglądy i zawody, mamy różne zainteresowania. Czujemy się Migrantami, Polakami, Niemcami, Europejczykami. Łączy nas przekonanie, że rozmaite formy społecznej aktywności są potrzebne zarówno nam samym, jak i społeczeństwu. Nie czujemy się wyobcowanymi imigrantami tęskniącymi za ojczyzną, lecz częścią wielokulturowej społeczności Berlina. 

Swoją aktywnością staramy się współkształtować nasze otoczenie i dbać o poprawę warunków życia imigrantów. W ponad 30-letniej historii Polskiej Rady Społecznej pomogliśmy setkom, jeśli nie tysiącom imigrantów wydostać się z tarapatów, znaleźć swoje miejsce w obcym dla nich kraju, obronić się przed oszustami i bezwzględnością urzędów. Zorganizowaliśmy również dziesiątki koncertów, wystaw, imprez – więcej niż wszystkie organizacje polonijne razem wzięte. Przyjmując grupy seminarzystów (studentów, policjantów, urzędników, nauczycieli akademickich) nie tylko z Niemiec, lecz także z różnych krajów Europy i Ameryki, szukamy zrozumienia i empatii, wyjaśniając tło trudności i problemów, z którymi spotykają się imigranci w nowym i jeszcze obcym dla nich świecie.

Indywidualne porady są główną, ale nie jedyną formą działalności stowarzyszenia. Korzystając ze zdobytej w codziennym działaniu wiedzy zwracamy się do opinii publicznej w interesie imigrantów krytykując błędne decyzje polityki i administracji. Wraz z kooperującymi z nami organizacjami inicjujemy i prowadzimy działania mające na celu poprawę sytuacji imigrantów i ich samoorganizacji.

Nasi przedstawiciele zasiadają w rozmaitych gremiach, powoływani są w charakterze ekspertów przez komisje parlamentarne i ciała doradcze. Jesteśmy całkowicie niezależni, a w swoich politycznych działaniach kooperujemy ze wszystkimi siłami politycznymi reprezentowanymi w parlamencie. Szukamy porozumienia ze wszystkimi, z którymi „jest nam po drodze“, lecz nie unikamy konfliktów, jeśli jest to konieczne.

Kim nie jesteśmy?

Nie jesteśmy polonijnymi działaczami. Nie jesteśmy polskimi nacjonalistami – „prawdziwymi Polakami“. Nie jesteśmy hierarchicznie zorganizowani, a decyzje podejmowane są nie przez prezesa i zarząd, i nie przez głosowanie, lecz na zasadzie konsensusu.

Nie jesteśmy zwolennikami spiskowych teorii i nie obawiamy się „germanizacji“. Nie „pielęgnujemy polskości“ i nie przywiązujemy wagi do narodowej symboliki, nie szukamy wrogów w kraju, w którym przyszło nam żyć, lecz przyjaciół.
Bo świadomy i pozbawiony kompleksów imigrant nie traci swojej tożsamości lecz jest otwarty na wpływy innych kultur, a poliwalentna tożsamość jest z pewnością lepsza od ksenofobicznej lub ambiwalentnej.

 

Polską Radę Społeczną tworzą ludzie aktywnie uczestniczący w jej działaniach, jest więc niejako wektorem tworzącej ją różnorodności. Jej wyznacznikiem są społeczne potrzeby oraz zainteresowania  i umiejętności jej aktywnych członków. Te zmienne komponenty powodują, że Rada jako stowarzyszenie i jej punkt ciężkości ulega ciągłym zmianom.

Czego potrzebujemy?

Potrzebujemy środków finansowych odpowiadających zakresowi działalności Rady. Brak adekwatnych środków finansowych utrudnia nam profesjonalizację codziennej pracy. Otrzymywane dotacje pokrywają nie więcej niż w 10% nakładu pracy. 

Potrzeba nam aktywnych ludzi – spośród 700 członków Rady zaledwie 30 osób aktywnie uczestniczy w działaniach. Potrzeba nam poczucia wspólnoty interesów i solidarności wśród przybyłych z Polski mieszkańców Berlina.

Potrzeba nam zrozumienia ze strony tutejszych instytucji, polityki i administracji dla problemów i potrzeb nowych imigrantów. Podobny deficyt znajdujemy również u polskich polityków.

Po wyborach w 2013 roku do Zarządu Polskiej Rady Społecznej średnia wieku obniżyła się do 36 lat. Wybrani zostali w 80% młodzi ludzie w wieku od 25 do 33 lat.

„Obecność młodych w Polskiej Radzie Społecznej jest ważna, bo także nasza grupa docelowa się zmienia. Od dwóch lat obserwujemy, że po porady na temat zakładania firmy, czy rozwiązania problemów prawnych przychodzą coraz młodsi ludzie. Osoby starsze, dłużej mieszkające w Niemczech potrafią sobie mniej lub bardziej poradzić. Potrzebowaliśmy Zarządu, który dobrze będzie rozumiał położenie 20, 30 i 40-latków i znajdzie adekwatne rozwiązania“ – mówi założyciel Polskiej Rady Społecznej Witold Kamiński.

Marta Neüff
Przewodnicząca Polskiej Rady Społecznej, rocznik 1985. Magister Nauk Politycznych (Uniwersytet Warszawski) oraz Master of Arts,  American Studies (Uniwersytet Humboldta w Berlinie). Doktorantka Amerykanistyki na Uniwersytecie Humboldta. Od 2012r. koordynatorka Salonu Marshall'a McLuhan'a przy Ambasadzie Kanady w Berlinie (dział PR, kultury i edukacji).

 

Witold Kamiński
Wiceprzewodniczący Zarządu, rocznik 1947. Żonaty od 1972r., ojciec od 1980r. Ekonomista, grafik filmowy, pedagog społeczny, publicysta, dziennikarz. Współzałożyciel Polskiej Rady Społecznej, Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi.  W 1999r. powołany do Zgromadzenia Federalnego (Bundesversammlung). Zainteresowania: praca społeczna, polityka, film.

 

Kamila Schöll-Mazurek
Rocznik 1980, członek Zarządu. Politolog, ekspert ds. edukacji obywatelskiej, wykładowca w Centrum  Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce Europejskiego Uniwersytetu Viadrina,  trener, specjalista ds. funduszy unijnych. Pracuje jako szkoleniowiec w  berlińskiej firmie Euroconsults.  Członek Zarządu Towarzystwa Polsko-Niemieckiego w Krakowie oraz Young Polish International Network. Kierownik Programowy Polskiego  Centrum Kompetencyjnego przy Polskiej Radzie Społecznej w Berlinie. 

Dorota Kot
Rocznik 1986, członek Zarządu. Geograf, planista, obecnie pracuje w biurze planistycznym. Prowadząca projekt Polska Rada Społeczna Aktywnie. Zainteresowania: aktywizacja społeczności lokalnych, zrównoważony rozwój na poziomie lokalnym, procesy integracyjne.                                                                            

 

Paweł Stempin
Rocznik 1971, berliński neofita. Posiadacz dwóch kotów. Z wykształcenia elektronik, jednak od dłuższego czasu specjalista wsparcia technicznego pracujący na rzecz różnych korporacji z branży informatycznej. Badacz, w działaniu idealista. Ciąg dalszy nastąpi...

Präambel
Der Polnische Sozialrat setzt sich ein für die Interessen der in Deutschland lebenden polnisch-sprachigen Minderheit. Wenn im folgenden Text von Polen die Rede ist, so verstehen wir darunter nicht nur Menschen mit polnischer Staatsangehörigkeit, sondern alle Menschen, die aus Polen stammen und eine emotionale, sprachliche oder kulturelle Bindung an ihr Herkunftsland besitzen. Hiermit sind auch ausdrücklich polnisch- sprachige sogenannte Aussiedler gemeint, sofern sie die erwähnten Bindungen bejahen.


Paragraph 1 Name und Sitz

 1. Der Verein führt den Namen Polnischer Sozialrat e.V.
 2. Er hat seinen Sitz in Berlin und ist in das Vereinsregister eingetragen. 3. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Paragraph 2 Zweck
Der Polnische Sozialrat arbeitet im Sinne der Völkerverständigung und Toleranz an der gleichberechtigten Integration der polnisch-sprachigen Minderheit in die hiesige Gesellschaft bei der Beibehaltung ihrer eigenen kulturellen Identität. Die Zwecke des Vereins werden insbesondere verwirklicht durch:

 1. Soziale Beratung in Deutschland lebender Polen.
 2. Die Organisation kultureller Veranstaltungen für Polen und allen anderen Interessierten.
 3. Unterstützung und Organisation von Selbsthilfegruppen polnisch-sprachiger Immigranten, polnischer. Eltern mit Erziehungs- oder schulischen Problemen.
 4. Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien.
 5. 5. Unterstützung karitativer Organisationen und bedürftiger Personen in Polen.
 6. 6. Die Unterhaltung einer Beratungsstelle u.a. zu aufenthalts- oder arbeitsrechtlichen Problemen,

Überschuldung, Mietproblemen. Die Förderung der Arbeit von Selbsthilfegruppen für Menschen in psychischen, sozialen und rechtlichen Krisensituationen. Familienberatung, besonders von binationalen Familien. Arbeit mit Kindern und Jugendlichen zur Unterstützung ihrer Entwicklung und im Sinne von Nachteilsausgleich bei schulischen Problemen und in der Berufsorientierung sowie ambulanter Hilfen zur Erziehung und die Zusammenarbeit mit Kindertagesstätten und Schulen. Zusammenarbeit mit deutschen und ausländischen Gruppierungen im sozialen und kulturellen Bereich, die dazu angetan ist, die Integration der Polen und das gegenseitige Verständnis zu fördern.


Paragraph 3 Gemeinnützigkeit

 1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige bzw. mildtätige Wohlfahrtszwecke im Sinne des Abschnittes "Steuerbegünstigte Wohlfahrtszwecke" der Abgabenordnung von 1977 (Paragraphen 52 ff AO) in der jeweils gültigen Fassung.
 2. Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden.
 3. Die Mitglieder erhalten in ihrer Eigenschaft als Mitglieder keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins, abgesehen von etwaigen für die Erfüllung ihrer satzungsgemäßen Aufgaben bestimmten Zuschüssen. Das gleiche gilt bei ihrem Ausscheiden oder Aufhebung des Vereins.
 4. Es darf keine Person durch Verwaltungsaufgaben, die den Zwecken des Vereins fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.
 5. DieMitgliederdürfenbeiihremAusscheidenoderbeiAuflösungdesVereinskeineAnteiledes Vermögens erhalten.
 6. Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.


Paragraph 4 Erwerb der Mitgliedschaft

 1. Mitglied des Vereins kann jede natürliche oder juristische Person werden, die sein Ziele unterstützt (Paragraph 2) - unabhängig von der Nationalität oder Staatsangehörigkeit.
 2. Der Bewerber hat einen schriftlichen Antrag an den Vorstand zu stellen.
 3. Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand mit einfacher Stimmenmehrheit. Die Anwesenheit des Bewerbers während der Vorstandssitzung, an der die Aufnahme diskutiert wird, ist zugelassen.
 4. Gegen die Ablehnung der Aufnahme durch den Vorstand kann die Mitgliederversammlung angerufen werden. Dies muss schriftlich innerhalb einer Frist von 2 Wochen nach Mitteilung der Ablehnung an den Antragsteller geschehen. Die nächste Mitgliederversammlung entscheidet dann über den Antrag auf Aufnahme endgültig mit einfacher Mehrheit.
 5. Die Mitglieder des Vereins unterscheiden sich in Vollmitglieder und Fördermitglieder. Vollmitglied des Vereins ist, wer in den Verein aufgenommen wird und bei seinem Antrag nicht ausdrücklich angegeben hat, dass er als Fördermitglied aufgenommen werden will.


Paragraph 5 Rechte und Pflichten der Mitglieder

 1. Die Mitglieder sind berechtigt, an den Versammlungen und Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen.
 2. Alle Mitglieder sind berechtigt, die Anträge und Forderungen an den Vorstand zu stellen.
 3. Vollmitglieder des Vereins haben das passive und aktive Wahl- und Stimmrecht. Fördermitglieder haben Rederecht auf den Mitgliederversammlungen.
 4. Die Mitglieder sind zur Beitragszahlung verpflichtet.
 5. Die Mitglieder zahlen Beiträge nach Maßgabe eines Beschlusses der Mitgliederversammlung. Zur Festsetzung der Beitragshöhe ist eine einfache Mehrheit der in der Mitgliederversammlung anwesenden stimmberechtigten Vereinsmitglieder erforderlich.


Paragraph 6 Erlöschen der Mitgliedschaft

 1. Die Mitgliedschaft erlischt durch den Austritt des Mitglieds, durch Ausschlusssowie durch Tod bzw. bei juristischen Personen durch deren Auflösung.
 2. Es kann ausgeschlossen werden, wer sich einer ehrlosen Handlung schuldig gemacht hat, einen groben Verstoß gegen die Grundsätze und Richtlinien des Vereins begangen hat oder durch sein Verhalten das Ansehen des Vereins schädigt bzw. geschädigt hat. Ausgeschlossen werden kann auch, wer trotz Mahnung mit dem Beitrag 12 Monate im Rückstand bleibt.
 3. Der Ausschluß erfolgt durch den Vorstand mit sofortiger Wirkung. Falls beabsichtigt wird, ein Mitglied aus dem Verein auszuschliessen, so muss dem Mitglied vor der Beschlußfassung Gelegenheit zur Rechtfertigung gegeben werden.
 4. Gegen den Ausschließungsbeschluss kann innerhalb einer Frist von vier Wochen nach dessen Mitteilung Berufung eingelegt werden, über die die nächste Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit endgültig entscheidet.
 5. Der Austritt eines Mitgliedes ist nur zum Monatsende möglich. Er erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorsitzenden unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen.


Paragraph 7 Organe des Vereins
Organe des Vereins sind der Vorstand, die Mitgliederversammlung und die Kontrollkommission.


Paragraph 8 Der Vorstand

 1. Der Vorstand setzt sich zusammen aus dem/der Vorsitzenden, dem/der Vize-Vorsitzenden, dem/der Sekretär/in, dem/der Schatzmeister/in, dem/der Beisitzer/in
 2. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für zwei Jahre gewählt. Hauptamtliche Mitarbeiter des Vereins haben kein passives Wahlrecht für den Vorstand.
 3. Vorstand im Sinne Paragraphen 26 BGB sind alle fünf in Satz 1 des Paragraphen 8 aufgeführten Vorstandsmitglieder. Der/die Vorsitzende und der/die Vize-Vorsitzende vertreten den Verein je einzeln gerichtlich und außergerichtlich. Sekretär/in, Schatzmeister/in und Beisitzer/in sind nicht einzeln vertretungsberechtigt. Je zwei von ihnen können den Verein gemeinsam gerichtlich und außergerichtlich vertreten.
 4. Der Vorstand gibt sich eine Geschäftsordnung. Seine Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst.
 5. Beschlüsse des Vorstandes können bei Eilbedürftigkeit fernmündlich oder schriftlich gefasst werden, sofern dies von allen Vorstandsmitgliedern akzeptiert wird. Diese Beschlüsse sind nachträglich schriftlich zu dokumentieren und die Eilbedürftigkeit ist zu begründen.
 6. Die jeweils amtierenden Vorstandsmitglieder bleiben nach Ablauf ihrer Amtszeit solange im Amt, bis ihre Nachfolger gewählt sind.
 7. Satzungsänderungen, die von Aufsichts-, Gerichts- oder Finanzbehörden aus formalen Gründen verlangt werden, kann der Vorstand von sich aus vornehmen. Diese Satzungsänderungen müssen allen Vereinsmitgliedern alsbald schriftlich mitgeteilt werden.
 8. Der Vorstand über sein Tätigkeit ehrenamtlich aus. Vorstandsmitglieder können nicht hauptamtliche Mitarbeiter des Vereins sein.
 9. Der Vorstand kann für die Geschäfte der laufenden Verwaltung einen Geschäftsführer bestellen. Dieser ist berechtigt, an den Sitzungen des Vorstandes mit beratender Stimme teilzunehmen.
 10. Dem Vorstand obliegt die Führung der Geschäfte des Vereins. Er hat insbesondere folgende Aufgaben: die Ausführung der Beschlüsse von Mitgliederversammlungen, Abschluss und

Kündigung von Arbeitsverträgen sowie die Aufnahme von Darlehen bis zur Höhe von 7.500,00 €. Darüber hinaus sind dem Vorstand alle Tätigkeiten und Geschäfte überlassen, sofern diese nicht durch Paragraph 10 ausdrücklich der Mitgliederversammlung vorbehalten sind.


Paragraph 9 Die Mitgliederversammlung

 1. Die Mitgliederversammlung ist mindestens einmal jährlich einzuberufen.
 2. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn mindestens 1/5 Mitglieder es unter Angabe des Zwecks und der Gründe verlangen, es im Interesse des Vereins liegt sowie ein Vorstandsmitglied dies verlangt. Das Interesse des Vereins ist vom Vorstand zu ermessen.
 3. Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt schriftlich durch den/die Vorsitzende/n - oder bei dessen Verhinderung durch den/die Vize-Vorsitzende/n - unter Wahrung einer Einladungsfrist von mindestens zwei Wochen bei gleichzeitiger Bekanntgabe der Tagesordnung. Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung des Einladungsschreibens folgenden Tag. Es gilt das Datum des Poststempels. Das Einladungsschreiben gilt dem Mitglied als zugegangen, wenn es an die letzte, vom Mitglied dem Verein schriftlich bekanntgegebene Adresse gerichtet ist.
 4. Die vom Vorstand vorgeschlagene Tagesordnung kann durch Beschluss der Versammlung mit einfacher Stimmenmehrheit geändert werden. Satzungsänderungen, Auflösung des Vereins, Neuwahl des/der Vorsitzenden und des/der Vize-Vorsitzenden oder von mehr als einem sonstigen Vorstandmitglied können jedoch nur beschlossen und ausgeführt werden, wenn diese Tagesordnungspunkte in der Einladung bekanntgegeben wurden.
 5. Jede satzungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung wird als beschlussfähig anerkannt ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Vereinsmitglieder. Jedes Vollmitglied hat eine Stimme. Das Stimmrecht ist nicht übertragbar. Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. Für die Durchführung der Änderungen in der Satzung oder die Auflösung des Vereins sind 3/4 der abgegebenen Stimmen erforderlich.

Paragraph 10 Aufgaben der Mitgliederversammlung Die Mitgliederversammlung

 • wählt den Vorstand des Vereins
 • wählt die zweiköpfige Kontrollkommission für zwei Jahre
 • beschließt über die Entlastung des Vorstandes
 • genehmigt das Jahresbudget
 • setzt die Höhe der Mitgliedsbeiträge fest
 • beschließt Satzungsänderungen
 • entscheidet über grundsätzliche Angelegenheiten
 • beschließt Satzungsänderungen
 • entscheidet über grundsätzliche Angelegenheiten
 • beschließt Richtlinien für die Arbeit des Vorstandes
 • entscheidet über An- und Verkauf sowie Belastung von Grundbesitz
 • entscheidet über die Aufnahme von Darlehen von mehr als 7.500,00 €
 • entscheidet über die Auflösung des Vereins

Ihre Beschlüsse binden den Vorstand.


Paragraph 11 Beurkundung von Beschlüssen
Die in Vorstandssitzungen und Mitgliederversammlungen gefassten Beschlüsse sind schriftlich niederzulegen und von dem jeweiligen Versammlungsleiter und dem Protokollführer der Sitzung zu unterzeichnen.


Paragraph 12 Innere Kontrolle des Vereins

 1. Die innere Kontrolle des Vereins wird von der Kontrollkommission durchgeführt. Sie darf zu jeder Zeit die Kasse und die Buchführung prüfen. Die sachliche Dokumentation des Vereins unterliegt auch der Prüfung durch die Kontrollkommission. Mitglieder der Kontrollkommission dürfen weder Angestellte des Vereins noch Vorstandsmitglieder sein.
 2. Die Ergebnisse der Kontrolle sind der Mitgliederversammlung vorzulegen.

Paragraph 13 Sprache
Alle internen Dokumente des Vereins sind in deutscher, sowie ggf. parallel in polnischer Sprache zu führen.

Paragraph 14 Dokumente des Vereins

 1. Die Dokumente des Vereins setzen sich zusammen aus der sachlichen Dokumentation und der finanziellen Dokumentation.
 2. Die sachliche Dokumentation des Vereins wird vom Sekretär bzw. vom bevollmächtigten Vorstandsmitglied (Schriftführer) geführt.
 3. Die finanzielle Dokumentation des Vereins ist vom Schatzmeister zu führen.

Paragraph 15 Auflösung des Vereins und Vermögensbildung

 1. Eine Auflösung des Vereins kann nur unter den Bedingungen des Paragraphen 9, Sätze 4 und 5 erfolgen.
 2. Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zwecks fällt das Vermögen des Vereins an den Paritätischen Wohlfahrtsverband, Landesverband Berlin, der es ausschließlich und unmittelbar für gemeinnützige bzw. mildtätige Wohlfahrtszwecke zu verwenden hat.