AKTUELLES:
Stellenausschreibung MSD II Info II
Stellungnahme der Migrant*innenorganisationen beim 10. Integrationsgipfel 2018 (mehr)
Gründung eines Sozialen Dachverbandes in Deutschland geplant II mehr II
 

Ratgeber

UWAGA!

1 stycznia 2009 wprowadzony został w Republice Federalnej Niemiec obowiązek posiadania ubezpieczenia zdrowotnego.
Przepis dotyczy osób ubiegających się, lub posiadających różne formy zezwoleń na pobyt (Visum, Aufenthaltserlaubnis, Niederlassungserlaubnis, Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG). Dotyczy więc również obywateli Unii Europejskiej prowadzących lub zamierzających prowadzić w Niemczech samodzielną działalność gospodarczą.

Należy pamiętać, że posiadanie ubezpieczenia jest niezbędnym warunkiem posiadania (udzielenia i przedłużenia) prawa pobytu!

Ponieważ istnieje wiele ubezpieczalni i wiele rodzajów ubezpieczeń, pojawiły się wokół tej sprawy rozmaite interpretacje użytego przez prawodawcę określenia: „...posiadanie wystarczającego ubezpieczenia zdrowotnego” („...Bestehen eines ausreichendes Versicherungsschutzes”).

W celu wyjaśnienia jakiego rodzaju ubezpieczenia spełniają warunki ubezpieczenia obowiązkowego opublikowana została przez berliński Urząd d/s Cudzoziemców ulotka informacyjna. Zawarte w niej informacje należy uznać za wykładnię autentyczną obligującą zarówno zainteresowanych, jak i odpowiednie urzędy do ich stosowania. Na tej podstawie sporządziliśmy kilka praktycznych uwag wyjaśniających jak należy się ubezpieczyć, by uniknąć negatywnych konsekwencji wynikających z faktu posiadania niewystarczającego ubezpieczenia.

1. Ubezpieczenie uznane jest za wystarczające, jeśli odpowiada warunkom oferowanym przez ubezpieczycieli ustawowych - gesetzliche Krankenkassen.
2. Każdorazowo przed zawarciem ubezpieczenia należy uzyskać od ubezpieczyciela potwierdzenie uznania je za wystarczające zgodnie z § 257 Abs. 2a SGB V. Powyższe potwierdzenie wydawane jest ubezpieczycielowi przez Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
3. Potwierdzenie nie będzie wydane w przypadku ograniczenia zakresu ubezpieczenia, zbyt wysokiego udziału własnego ubezpieczonego w przypadku choroby, ograniczenia kosztów leczenia, możliwości wymówienia umowy przez ubezpieczyciela w przypadku przekroczenia określonego wieku, zmiany rodzaju zatrudnienia, celu pobytu itp. ograniczeń.
4. Tanie ubezpieczenia oferowane przez pośredników i przedstawicieli firm ubezpieczeniowych w większości przypadków nie spełniają niezbędnych warunków ubezpieczenia obowiązkowego i w związku z tym nie będą uznane za wystarczające!

 

Praca w Niemczech - jakie mają Państwo prawa.

Praca w Niemczech kojarzy się wciąż ze świetnymi zarobkami. W latach dziewięćdziesiątych zazdroszczono tym co mogli pracować legalnie w Niemczech lub tym co mieli tam „robotę na czarno”.

Od maja zeszłego roku nie ma już ograniczeń co do pracy w Niemczech. Polacy mogą się zatrudniać tak samo jak Niemcy.Prawo pracy jest tutaj środkiem do zabezpieczenia w miarę godnych warunków zatrudnienia. Złamanie przepisów przez pracodawcę skutkuje ewentualnymi odszkodowaniami dla zatrudnionych.


Krok pierwszy: umowa.
Najczęściej poprzez znajomych lub ogłoszenia w prasie i Internecie trafia się na oferty pracy. Przez telefon lub maila umawiają się Państwo na rozmowę. Tekst ogłoszenia może być treścią umowy. Jeśli w czasie rozmowy będą uzgodnione inne warunki - to one będą obowiązywać. Proszę uważać, ogłoszenie może być Państwa pierwszą bronią w ewentualnym sporze, na wszelki wypadek warto je zachować.

Często gęsto pracodawcy przedkładają gotowe druki. Wystarczy tylko tu i tam wypełnić i podpisać. Są to tzw. „Ogólne warunki umowy” i podlegają one kontroli. Jeśli będą zbyt niekorzystne - mogą być nieważne.
Warto sprawdzać takie umowy przy pomocy prawników. Jeśli mają Państwo wrażenie, że umowa jest w pewnych punktach sformułowana rażąco na niekorzyść pracowników - należy ją sprawdzić. W razie nieważności tych punktów odzyskują ważność przepisy ustawowe - przeważnie korzystniejsze dla pracowników, czyli - więcej pieniędzy dla Państwa.

Á propos: że z Polski, że kobieta, że katolik…
Jeśli ogłoszenie w prasie lub rozmowa z pracodawcą wskazuje na to, że niechętnie widziani są np. nie-Niemcy, albo raczej nie chce się zatrudniać kobiet itd. mogą mieć Państwo prawo do odszkodowania za dyskryminację!

Raz, dwa, do roboty!” - wynagrodzenie.
W Niemczech w coraz większym zakresie obowiązują stawki minimalne. Są one zależne od grup zawodowych. I tak od 1. Stycznia 2012 istnieją stawki minimalne nawet dla osób zatrudnionych w firmach wypożyczających pracowników, tzw. „Zeitarbeit”, - w Berlinie wynoszą one 7,01 € ! Różnice między tym minimum a Państwa stawkami można zaskarżać.
Nadgodziny - tutaj liczą się dowody na to, że praca wykonana po godzinach nie należała do uzgodnionego pensum. Czyli: było to jeszcze w ramach ustalonego czasu pracy - np. 8 godzin? I: czy wykonywane prace należały do tych, które normalnie trzeba było wykonać w ramach tych 8 godzin? Jeśli nie, pracodawca musi za nie zapłacić.

Na własny rachunek”
Wiele osób zaczęło w Niemczech prace już przed 1. Maja 2011. Zakładali jednoosobowe firmy i pracowali na tej zasadzie dla jedne „pracodawcy”. Otóż również oni są pracownikami, jeśli nie mieli wpływu na przebieg swojej pracy. Bo jeśli ktoś z góry ustala czas, miejsce i sposób wykonania prac - to taki ktoś jest zwykłym pracodawcą. Musi opłacać składki na emerytury, ubezpieczenie zdrowotne itd. ...

Gorzej: wielu z tych pośredników nie płaciło w ogóle, albo wypłaciło tylko część pieniędzy. Pośrednicy występujący jako osoby prywatne odpowiadają własnym majątkiem, również tym znajdującym się poza Niemcami, np. w Polsce. Jeśli występowali jako GmbH, czyli polska sp. z o.o., można dojść do swoich pieniędzy. Taka spółka ma 25.000 € kapitału podstawowego. Musi on pozostać „w spółce”, jeśli go zabraknie można egzekwować w majątek wspólnika.

Zwolnienie
Tu działa na Państwa korzyść ustawa o ochronie przed zwolnieniami. Przedwczesne zwolnienie ma te konsekwencje, że pracownik może domagać się wypłaty do ustawowego terminu zwolnienia.

Praca na pół etatu
Wszystko jest generalnie tak samo jak na pełnym etacie. Nie wolno traktować takich pracowników gorzej, niż pracujących 8 i więcej godzin dziennie. Jeśli się tak postępuje, pracujący na pół etatu może domagać się wyrównania.

Iść do sadu?
W razie braku środków mogą Państwo wnioskować o pomoc w ponoszeniu kosztów procesu (Prozesskostenhilfe). Jeśli sąd wyjdzie z założenia, że Państwo raczej wygrają - dostaną Państwo pieniądze na adwokata. Zwrócić je trzeba w ciągu 4 lat od otrzymania tej pomocy i tylko jeśli Państwa zarobki przekroczą minimum rzędu 800 - 900 € miesięcznie netto. Obywatelstwo nie odgrywa tu roli, Polacy dostają taką samą pomoc, jak Niemcy.

Artur Schulz
biuro@prawnikwberlinie.pl


Bo wszyscy Polacy to jedna rodzina

Pomocna dłoń należy do polskiej tradycji podobnie jak bigos, barszcz wigilijny i pisanka wielkanocna . Przed laty pomocną dłoń wyciągał rodak już na dworcu ZOO, oferując dowiezienie do obozu przejściowego na Marienfelde za jedyne 100 DM. Taksówka kosztowałaby wprawdzie 1/5 tej sumy, ale przecież pomocna dłoń ma też swoją cenę – w tym wypadku łatwą do wyliczenia.

Tak było kiedyś. Czasy się zmieniają, podobnie jak potrzeby. Dzisiaj pomocną dłoń wyciągają doradcy podatkowi bez uprawnień, prawie prawnicy, niezupełnie legalni pośrednicy oferujący pomoc w znalezieniu pracy oraz inni „specjaliści” i „załatwiacze” spraw różnych. Ogłoszenia można znaleźć w pisemku „ Kontakty”, na tablicy informacyjnej pod polskim kościołem, w internecie, a także w poważnej polskiej prasie.

„W naszych codziennych działaniach staramy się sprostać oczekiwaniom wszystkich naszych klientów i szybko reagować na zachodzące na rynku zmiany..” reklamuje się jedna z „Firm”, i oferuje pomoc w „przebrnięciu przez różne urzędy, np. przy zameldowaniu się, założeniu działalności gospodarczej, ... uzyskaniu pobytu stałego „. No właśnie, na czym polega ta pomoc? Żeby się zameldować należy udać się do urzędu meldunkowego i wypełnić formularz formatu A4 (PDF). Załatwienie powyższej czynności jest może skomplikowane dla osób niepełnosprawnych lub dla analfabetów. Zgłoszenie działalności gospodarczej kosztuje 26 €. Formularz – również formatu A4 - dostępny jest tu (PDF) , konsultacja jest bezpłatna dla członków stowarzyszenia, a dla pozostałych zainteresowanych – co łaska – z reguły 5 €. A więc o co chodzi, jeśli nie o pomocną dłoń?

Według informacji uzyskanych od osób, które gotowe były pielęgnować tradycję i przyjęły wyciągniętą przez rodaka dłoń, jej cena wzrosła w stosunku do lat minionych i wynosi obecnie od 250 do 1200 €.
Jeszcze wyżej się ceni dłoń wypełniająca wnioski o zasiłek rodzinny, czyli „Kindergeld”. Tym razem jej koszt podany jest w procentach – 33% od zasiłku.

Firma podkreśla bowiem, że „Z nabytego doświadczenia wiemy, iż przy prawidłowym tłumaczeniu wymaganych dokumentów decydujące znaczenie odgrywa użycie przez wnioskodawcę fachowego słownictwa.” A ona takim słownictwem dysponuje. Trudno jednak znaleźć we wszystkich wnioskach i niezbędnych dokumentach słownictwo, które warte byłoby tych pieniędzy.

Paleta oferowanych usług jest szeroka. Tzw. „doradcy podatkowi” biorą 50 € miesięcznie za prowadzenie księgowości, której nie trzeba prowadzić: w większości przypadków wystarczy roczne rozliczenie za 50 -100 €. Pośrednicy biorą (lewą, bo nieopodatkowaną) kasę za znalezienie pracy, za którą potem pracownik nie otrzymuje wynagrodzenia, albo taką, która jest de facto nielegalna (Scheinselbstständigkeit- czyli pozorna działalność gospodarcza). Oferowane przez rodaków mieszkania są norami i nie zasługiwałyby na miano mieszkań, gdyby nie ich cena. „Tłumacze” i „załatwiacze” spraw różnych chodzą z potrzebującymi po urzędach nie znając przyzwoicie języka, ani nie mając żadnej wiedzy merytorycznej – może z wyjątkiem umiejętności wyciągania kasy.

Do Polskiej Rady Społecznej zgłasza się rokrocznie kilkaset osób oszukanych, wykorzystanych, wpuszczonych w maliny i zrobionych w bambuko. Pomocna dłoń należy bowiem bardzo często do oszusta, hochsztaplera lub zwykłego złodzieja. Pracodawcy niepłacący za pracę, pośrednicy oferujący ubezpieczenia nieruchomości dla bezdomnych, prawnicy żądający honorariów za nie załatwione, albo – mówiąc kolokwialnie – za spieprzone sprawy, to w ogromnej większości nasi rodacy, a ich wspólną cechą jest talent do przekrętów. Wynagrodzenie za wykonaną pracę i stosownie do posiadanych kwalifikacji, za stracony czas, za poniesione koszty - to sprawa normalna. Niestety, czynni na tutejszym rynku rodacy przekraczają prawo i powszechnie obowiązujące obyczaje. Oferowane przez nich usługi są nie tylko wielokrotnie droższe od możliwych do znalezienia w tym mieście. Bardzo często usługodawcy przekraczają uprawnienia i nie przestrzegają obowiązujących zasad. Np. porady prawne (Rechtsberatung) są w Niemczech zastrzeżone dla osób uprawnionych ( to znaczy - podobnie zresztą jak w Polsce - wykształconych prawników) , a więc w opisanych wypadkach nielegalne, podobnie porady podatkowe (Steuerberatung).

Z jeszcze innego - pozaprawnego - punktu widzenia należy ich usługi nazwać żerowaniem na ludzkiej niewiedzy, naiwności i nieszczęściu.

Niezależnie od obrzydzenia, które budzić musi ich działalność, zastanawiające jest inne zjawisko. Dlaczego wciąż znajdują się klienci, zwłaszcza, że jest tak wielu oszukanych? Czy to tylko zakłócenia w przepływie informacji w środowisku pochodzących z Polski mieszkańców Berlina, czy też wspomniane wcześniej przywiązanie do naszej, polskiej tradycji?
Gotów jestem postawić tezę, że przyczyną jest brak zrozumienia, że solidarność grupy nie musi mieć wcale odniesienia narodowego, etnicznego, czy kulturowego, lecz opiera się najczęściej na wspólnym interesie. Imigrantów z różnych stron świata, którzy znaleźli się w tym mieście w tym samym mniej więcej czasie, łączy zarówno status prawny, jak i deficyty – brak znajomości języka, wiedzy o zasadach funkcjonowania prawa itp. Tworzenie narodowego getta daje złudne poczucie bezpieczeństwa i prowadzi często do zjawisk, o których powyżej jest mowa. Otwartość na otaczający nas świat nie musi oznaczać utraty tożsamości, a wręcz przeciwnie: pozwala zrezygnować z bezsensownej tradycji, zachowując to, co wartościowe i przyjąć z innych kultur, to czego nam brakuje.
Na zakończenie: Polska Rada Społeczna nie oferuje pomocnej dłoni, która poprowadzi klienta do wiecznej szczęśliwości i wielkich pieniędzy. Pomaga natomiast stanąć na własnych nogach – czyli uniknąć błędów przy wypełnianiu wniosków i sporządzaniu dokumentów. Wszelkie usługi oferuje bezpłatnie, ale za to kompetentnie i w różnych językach – polskim, tureckim, kurdyjskim, rosyjskim.


Witold Kamiński

 

Praca u polskich pośredników w Niemczech – oszustwa i dochodzenie swoich pieniędzy.

Od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej wiele osób zdecydowało się na pracę w Niemczech. Najczęściej zakładają jednoosobowe firmy i jako podwykonawcy pracują dla innych firm. Wszystko legalnie w ramach Unii Europejskiej.

Firmy dla których pracują to najczęściej osoby fizyczne - Polacy którzy od jakiegoś już czasu mieszkają i żyją w Niemczech. Ci pracują sami jako podwykonawcy dla firm które odpowiadają za budowę. I często zdarza się, że osoby takie nie płacą w ogóle. Co wtedy?

1. Ważne jest, żeby umowę spisać. Tutaj trzeba zwrócić uwagę na zleceniodawcę. Kto zleca pracę? Osoba stojąca przed Panem, czy może jakaś GmbH - czyli niemiecka sp. z o.o.? Gdzie jest siedziba osoby zlecającej? Czy firma/osoba ta ma jakieś biuro?

Każdy z tych punktów ułatwia dochodzenie do swoich pieniędzy.
Jeśli wszystko omawiała i podpisywała osoba prywatna, to właśnie ona zobowiązana jest do zapłaty.

2. Teraz: mając świadków lub umowę mogą Państwo iść do sądu. Tutaj mogą Państwo wnieść o tzw. PKH - Prozesskostenhilfe. Jeśli sąd po wstępnym rozpatrzeniu stwierdzi, że sprawę Państwo wygrają, dostaną Państwo środki na prowadzenie sprawy. Zwrócić je trzeba w ratach. Lecz jeśli zarabiają Państwo niewiele, raty wyniosą 0,- €. I jeśli wygrają Państwo sprawę prawomocnym wyrokiem – nie muszą Państwo zwracać otrzymanych środków – zwrócić je musi przegrany. Dzięki Unii Europejskiej PKH otrzymują również Polacy.

3. Teraz mają Państwo w ręku wyrok. Z tym wyrokiem trzeba iść do komornika. Ten najczęściej stwierdzi, iż w firmie brak jest masy egzekucyjnej. Wtedy mogą Państwo zgłosić wniosek o upadłość firmy – również jako wierzyciele. W ramach postępowania upadłościowego otrzymają Państwo listę z innymi wierzycielami. Można się z nimi skontaktować i spytać od kiedy nie dostali żadnych pieniędzy. Jeśli był to mniej więcej ten sam punkt, w którym zobowiązano się Państwu zapłacić należne pieniądze – mogą Państwo wnieść zgłoszenie do prokuratury o opóźnienie upadłości. Wówczas egzekucja dotyczyć może majątku prywatnego zleceniodawcy. Dzięki Unii Europejskiej można egzekwować również w Polsce.
Jest to jeden ze sposobów. Nie wiąże się on dla Państwa praktycznie z żadnymi kosztami i umożliwia dochodzenie własnych pieniędzy.

Artur Schulz
biuro@prawnikwberlinie

Psychologische Beratung

Auf Deutsch
www.das-Beratungsnetz.de    
www.beranet.de
www.kummernetz.de    
www.dajeb.de/suchmask.php    
www.berlin-1a.de/adresse-beratungsstelle.html    
www.praxis-info.ch     
www.psychoscout.de

Auf Polnisch
http://www.polskipsychologberlin.de    
http://www.polski-psycholog.de
http://www.justynajung.de    
http://www.aieh-berlin.de


 

Gewerbeführung

Auf Deutsch
https://service.berlin.de/dienstleistung/121921/ 
http://www.gewerbe-anmelden.info/gewerbeamt/berlin.html 

Auf Polnisch
http://www.mypolacy.de/finanse/gewerbe-wlasna-dzialalnosc
/zakladamy-gewerbe.html

http://www.mypolacy.de/finanse/gewerbe-wlasna-dzialalnosc.html
http://gewerbe-gewerba-w-niemczech.blogspot.de/
http://www.hamburg.arbeitundleben.de/img/daten/D203995458.pdf
http://prawnikwniemczech.pl/files_mce/dokumenty/
prowadzenie_samodzielnej_dzialanosci_gospodarczej_
w_niemczech_poradnik_30_09_091.pdf
http://polska.trade.gov.pl/pl/przewodniki
http://polska.trade.gov.pl/pl/handelzagraniczny

Obdachlosigkeit

Auf Deutsch
http://www.wohnungslos-berlin.de/
https://service.berlin.de/dienstleistung/324485/
http://www.obdachlosenhilfe-die-bruecke.de/
http://www.berliner-obdachlosenhilfe.de/
http://www.caritas-spenden-berlin.de/62140.asp

Auf Polnisch
http://www.mypolacy.de/serwisy/poradniki
/pomoc-panstwa/pomoc-w-przypadku-bezdomnosci.html
http://www.wohnungslos-berlin.de/pl.pdf

Andere Links

http://www.berlin.netzwerk-iq.de/1493.html
ZEA - Zentralstelle Anerkennung des IQ-Netzwerks

http://www.club-dialog.de/fahrplan-anerkennung-beruflicher-abschluesse
Beratung auf Polnisch, Club Dialog, Frau Iwona Bossert.

http://www.kmk.org/zab/zeugnisbewertungen-fuer-auslaendische-hochschulqualifikationen.html
Zeugnisannerkennung

http://www.arbeitsagentur.de/web/content/DE/dienststellen/rdbb/berlinmitte/Agentur/VeranstaltungenvorOrt/Detail/index.htm?dfContentId=L6019022DSTBAI486509
Programmbroschure mit den Angeboten der Arbeitsagentur: Bewerbungstraining, Networking, Kommunikationstraining, Zeitmanagement und, und, und...