AKTUALNOŚCI:

.

Doradztwo

pn, wt, czw
10:00 - 16:00
w środy i piątki tylko po uzgodnieniu

Porady i pomoc w sprawach socjalnych

Porady socjalne obejmują sprawy z zakresu:

  1. Porady na temat pracy w Niemczech
  2. Porady i pomoc w razie konfliktów z urzędami takimi jak wydział do spraw socjalnych, urząd pracy itp.
  3. Porady dla rodzin i dla młodzieży, w sprawach konfliktów pokoleniowych, w sprawach dotyczących szkoły oraz pomoc w kontaktach z urzędami.
  4. W skomplikowanych sprawach prawnych (prawo rodzinne, przepisy dotyczące cudzoziemców, prawo pracy, prawo karne) doradza raz na miesiąc adwokat. W prostszych sprawach (np. pomoc w wypełnieniu formularzy, formułowanie wniosków, porady na temat polskich zasad prawnych) pomogą Państwu nasi współpracownicy.

Działania interwencyjne

W przypadku konfliktów z policją, urzędami lub pracodawcą, nasi współpracownicy bezpośrednio interweniują w Państwa sprawie.

tel.
0306151717
terminy tylko po uzgodnieniu

Porady prawne

W kwestiach prawnych fachowej rady udzielają naszym klientom dwaj współdziałający                                                                 z nami adwokaci:

  • Adwokat André Roesener udziela porad w drugą środę miesiąca od godziny 17.00.
  • Adwokat Lutz Weber udziela porad w uzgodnionych uprzednio terminach.

Porady udzielane są w pomieszczeniach Polskiej Rady Społecznej i są dostępne dla wszystkich. Konieczne jest uprzednie osobiste lub telefoniczne zgłoszenie pod numerem: 030 615 17 17.

tel.
0306151717
terminy tylko po uzgodnieniu

Porady psychologiczne

Porad psychologicznych udziela co dwa tygodnie dyplomowana psycholog w języku polskim.

pn, czw
10:00 - 16:00
w środy i piątki tylko po uzgodnieniu

Porady w sprawach imigranckich

Od 2004 roku, roku przyłączenia się Polski do krajów Unii Europejskiej, jako organizacja członkowska Równouprawnionego Zrzeszenia Organizacji Opiekuńczych udzielamy porad dla imigrantów. Akcja adresowana jest do imigrantów z Europy wschodniej, spośród których polscy i rosyjscy osiedleńcy należą do największych grup osiedleńczych w Berlinie. Poradnictwo dla migrantów odnosi się do dołączających się członków rodzin, do przesiedleńców i do wschodnioeuropejskich przyjezdnych z oporami integracyjnymi w pierwszym, drugim i trzecim pokoleniu.

Porady dla migrantów mają na celu:

  • Przyspieszenie procesu integracji przez profesjonalne porady, dostosowane do położenia życiowego osoby poszukującej pomocy.
  • Skuteczne wykorzystywanie istniejących przedsięwzięć integracyjnych.
  • Popieranie samodzielnego kształtowania życia i uczestniczenia w życiu naszego społeczeństwa.

Przedsięwzięcie jest popierane i finansowane przez Wydział do spraw Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Konsumenta Senatu Berlina.

pn, wt
17:00-20:00

Kurs niemieckiego 

poniedziałek i wtorek w godzinach od 17 do 20.

Wymagane zgloszenie!

Kursy odbywają się w pomieszczeniach Polskiej Rady Społecznej.

Oferujemy kursy niemieckiego dla wszystkich, którzy chcą nauczyć się tego języka, rozszerzyć swoje umiejętności albo je poprawić.

Oferta ta ma pomóc ludziom, przede wszystkim z rodzin przyjezdnych, poprawić swe szkolne wyniki i równocześnie podnieść swoje kompetencje na niemieckim rynku pracy.

Pytania prosimy kierować do prowadzącej kurs pani Uli Skiby, tel. 030-7 21 98 28.

pn, wt, czw
10:00 - 16:00
w środy i piątki tylko po uzgodnieniu

Działania na zewnątrz (Public relations) i współpraca z innymi organizacjami

Polska Rada Społeczna kooperuje z publicznymi i niepublicznymi jednostkami, działającymi w zakresie pomocy społecznej i pracy z młodzieżą, a także urzędami (wydziały do spraw młodzieży, do spraw socjalnych, do spraw zdrowia, itp.).

Współpraca z innymi związkami imigranckimi koncentruje się przede wszystkim na polityce socjalnej. Ponadto działamy w wielu różnych gremiach jak na przykład zespołach doradczych, grupach roboczych zajmujących się pracą z seniorami, migrantami itd.

Polska Rada Społeczna działa na forum publicznym przygotowując w ramach kształcenia politycznego sympozja i seminaria. Regularnie organizowane są szkolenia i przedsięwzięcia dokształcające. Do tego dochodzą wykłady, odczyty, artykuły w mediach elektronicznych i drukowanych, wywiady i oświadczenia prasowe.

Członkowie Polskiej Rady Społecznej należą do gremiów o znaczeniu ponadregionalnym, mających wpływ na opinię publiczną, jak np. Berliński Komitet Doradczy do spraw Integracji i Migracji, zarząd Rady Migracyjnej Berlin-Brandenburg i inne.