AKTUALNOŚCI:

.

Dołącz

 

Kliknij poniższy obraz, aby pobrać gotowy do wydruku wniosek w formacie PDF.

 

 

Praca Polskiej Rady Społecznej jest obecnie pokrywana tylko w niewielkiej części poprzez dotacje publiczne. Dlatego zdani jesteśmy na pomoc, by zapewnić ciągłość pracy naszych współpracowników, członków i wolontariuszy. Osobom zainteresowanym pomocą proponujemy różne jej formy:

 • darowizna
 • ​objęcie patronatu nad projektem
 • członkostwo protektorskie
 • zapisanie spadku

Chętnie poinformujemy Państwa o szczegółach dotyczących powyższych form pomocy.
Oczywiście otrzymają Państwo od nas pokwitowanie darowizny.

Prosimy o KONTAKT

Nasze Konto:
Polnischer Sozialrat e.V
Deutsche Kreditbank AG Berlin
IBAN: DE55 120300 0000 18388 306
BIC: BYLADEM 1001

10 DOBRYCH POWODÓW, ABY DOKONAĆ DAROWIZNY:

 1. Darowiznę można odliczyć od podatku, ponieważ jesteśmy stowarzyszeniem użyteczności publicznej.
 2. Pracujemy niezależnie i niebiurokratycznie.
 3. Co roku poprzez porady pomagamy tysiącom ludzi.
 4. Nasza pomoc dociera bezpośrednio do potrzebujących.
 5. Dzięki naszej pomocy wielu naszych klientów może wyjść z sytuacji kryzysowych.
 6. Procesy integracyjne naszych klientów zachodzą znacznie szybciej.
 7. Potencjał naszych klientów znajduje szybsze zastosowanie.
 8. Z efektów naszej pracy korzystają zarówno imigranci, jak i społeczeństwo.
 9. 25 lat doświadczenia stanowi ważny fundament naszej codziennej pracy.
 10. Państwa darowizna jest dobrym uczynkiem w dzisiejszych czasach.

 

Jesteśmy zainteresowani wszelkimi formami współdziałania na zasadach wolontariatu. Oferujemy miejsca praktyk nie krótszych, jak trzy miesiące.