AKTUALNOŚCI:

.

Łamanie praw pracowniczych obywateli UE w Niemczech

Polska Rada Społeczna zaprasza na prezentację raportu końcowego „Dumping socjalny przez podwykonawstwo” („Social Dumping by Subcontracting“) jak również niemiecka premiera filmu dokumentalnego „Mięsny koszmar”  („The Meat Nightmare“). Wydarzenie będzie miało miejsce w dniu 2 lipca 2016 roku w godzinach 13.00-15.30 w Czerwonym Ratuszu, Jüdenstr. 1, sala 219.
 
Pracownice i pracownicy polskiego pochodzenia muszą często walczyć w Niemczech z dyskryminacją i łamaniem ich praw. Polska Rada Społeczna zbadała przypadki łamania praw pracowniczych w ramach projektu europejskiego „Testing EU Citizenship as Labour Citizenship“. Mocno rozbudowany system podwykonawstwa w Niemczech sprawia, że pracownicy z innych państw Unii Europejskiej otrzymują często mniejsze wynagrodzenie, poprzez ukryte zatrudnienie są ograbiani ze świadczeń socjalnych, a w niektórych przypadkach padają ofiarą psychicznych i fizycznych gróźb. Nasze badania ukazały, że pracownicy zarobkowi z branży mięsnej doznają obrażeń fizycznych oraz cierpią z powodu długofalowych negatywnych konsekwencji dla zdrowia wywołanych pracą w zimnie, a pogłębionych brakiem zabezpieczenia ich pracy. Pracownicy opowiadali podczas naszych wysłuchań o obrażaniu, przeklinaniu, groźbach oraz cielesnej przemocy. Spóźnienia z wypłacaniem wynagrodzenia prowadzą w efekcie do potrąceń z wynagrodzeń, na które polscy pracownicy często się godzą podpisując niemieckojęzyczne, niezrozumiałe dla nich umowy o pracę.
W branży budowlanej z kolei popularną formą zatrudnienia jest tzw. ukryte zatrudnienie. Osoby znajdujące się wcześniej w stosunku pracy z przedsiębiorcą opowiadali, jak byli zmuszani przez przedsiębiorstwa do założenia działalności gospodarczej i wykonywania tej samej pracy. Dodatkowo znikanie podwykonawców prowadzi – tak jak w przypadku Mall of Berlin – do nie wypłacania wynagrodzeń za fizyczną pracę. Próby zaskarżenia braku wypłacania wynagrodzeń przez podwykonawców rzadko kończą się sukcesem.
Zapraszamy do prezentacji raportu, w którym sytuacja w obu branżach opisana jest szczegółowo oraz od obejrzenia filmu, który powstał w ramach projektu.
 
Prosimy o potwierdzenie informacji o Państwa udziale do 29.06.2016 na e-mail info@testing-eu-citizenship.de.
 
Łącząc wyrazy szacunku
Hannah Heyenn (Koordynatorka projektu)
 


O projekcie: Projekt łączy wiedzę i doświadczenie 12 organizacji partnerskich z Czech, Niemiec, Polski, Irlandii, Włoszech, Holandii. Do ich zadań należeć będzie zebranie wypowiedzi świadków lub poszkodowanych przez łamanie europejskiego prawa pracy. Przykłady z praktyki staną się podstawą do dyskusji eksperckich na temat roli Unii Europejskiej oraz instytucji narodowych (urzędów kontroli i nadzoru, agencji pracy) oraz ustawodawstwa (dyrektywy lub zarządzenia zatrudnienia w służbie publicznej, dyrektywy w obszarze pracowników sezonowych). Wyniki prac wszystkich państw działających w projekcie znajdują się tutaj:
http://migrationonline.cz/en/e-library/social-standards-at-risk-making-the-case-for-labour-citizenship-in-europe

Więcej informacji: www.testing-eu-citizenship.de