AKTUALNOŚCI:

.

MIGRACJE I RELACJE

MIGRACJE I RELACJE  - uroczystość przekazania książek wrocławskim bibliotekom

W piątek 13 listopada br. w Bibliotece GRAFIT przy ul. Namysłowskiej 8 odbyło się uroczyste przekazanie książek polskich autorów z Niemiec na ręce Pani Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu – Jolanty Słowik. Około stu egzemplarzy zakupionych w ramach projektu MIGRACJE I RELACJE wzbogaci nową ołbińską placówkę prowadzoną przez Panią Kierownik Mirosławę Gorczyńską.  Część księgozbioru otrzyma też Biblioteka Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Biblioteka Domu Edyty Stein. Inicjatorką projektu jest pani dr Elżbieta Chromiec.

Sześciomiesięczny projekt współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach zadania „Więzi i kontakty z Polonią i Polakami zagranicą w 2015 r.” obejmował także spotkania z polskimi twórcami. Do Wrocławia przyjechało siedmioro autorów, głównie z Berlina i Monachium, reprezentujących różne obszary pracy literackiej (I. Mickiewicz, D. Danielewicz, V. Korb, L. Oświęcimski, W. Stamm), dziennikarstwo i pracę translatorską (A. Kowaluk) oraz działalność teatralną (J. Szarek).

W piątkowym wydarzeniu udział wzięła przedstawicielka berlińskiego partnera projektu – Polskiej Rady Społecznej – pani Marta Neüff.

Zainteresowani tematyką spotkań z twórcami polskimi z Niemiec będą mieli możliwość dostępu do zapisu ich przebiegu w formie plików pdf do wglądu na stronach Towarzystwa im. Edyty Stein już od grudnia br. Udostępni się także zapis zdjęciowy spotkań oraz innych form promocji i realizacji projektu MIGRACJE I RELACJE 2015.