AKTUELLES:
Stellenausschreibung MSD II Info II
Stellungnahme der Migrant*innenorganisationen beim 10. Integrationsgipfel 2018 (mehr)
Gründung eines Sozialen Dachverbandes in Deutschland geplant II mehr II
 

MSD

Projekt MSD

 

Jako organizacja zrzeszona w Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband, Polska Rada Społeczna jest wykonawcą projektu

Poradnia dla Migrantów głównie pochodzenia wschodnioeuropejskiego i podejmuje się w jego ramach realizacji następujących zadań

 

  • Inicjowanie, kierowanie, intensyfikowanie oraz wspieranie procesu integracji nowoprzybyłych.
  • Wzmacnianie indywidualnych możliwości i kompetencji u migrantów wobec wyzwań procesu integracyjnego.
  • Oferta poradnicza o charakterze czasowym, zorientowanym na konkretne potrzeby, zindywidualizowanym i przystosowanym do problemów migrantów ma przyczynić się istotnie do umożliwienia nowoprzybyłym podjęcia samodzielnych działań w sprawach codziennych.

 

W ramach projektu oferowane ma być poradnictwo dla następujących grup docelowych:

 

  • migrantki i migranci ze Wschodniej Europy przebywający w Niemczech od dłuższego czasu
  • nowoprzybyli ze Europy Wschodniej
  • członkowie ich rodzin/łączenie rodzin

 

Ponadto do grupy docelowej zaliczają się pracownice i pracownicy organizacji społecznych, instytucji działających w ramach pracy społecznej z migrantami i jak i innych organizacji skupiających migrantów.

 

Porad udzielać będzie trzech pracowników stowarzyszenia w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki od 10:00 do 16:00. Osoby udzielające informacji i pomagające potrzebującym pracują nieodpłatnie, z zachowaniem dyskrecji i po uprzednim ustaleniu terminu porady.

 

Projekt finansowany jest przez Senat Berlina (LaGeSo) ze środków Zintegrowanego Programu Społecznego (ISP).